Több mint negyven évvel ezelőtt, a Dunai Finomító és a

Dunamenti Erőmű üzemeivel együtt jött létre és indult fejlődésnek

a két létesítmény védelmét biztosító üzemi tűzoltóság.

Míg a védett létesítmények dinamikus fejlődésével

párhuzamban évtizedekig az eszközállomány növekedése

és a személyi állomány bővülése volt a változások meghatározó

iránya, addig a FER megalakulását követően a

mennyiségi erősödés helyébe a minőségi fejlődés lépett.

Eszközeinkben az elérhető legkorszerűbb technikai megoldásokat

alkalmazva szolgáljuk tulajdonosaink biztonságát. Szakembereink

a tudatos felkészítés és a kiegészítő szaktevékenységek

egész sorának köszönhetően kitűnően képzettek.

Az erőforrás-háttér megerősödésével együtt a FER tevékenysége

is kilépett a hagyományos tűzoltósági feladatkör

határai közül. A különféle beavatkozási területek elhárítási

tevékenységének váltunk aktív, meghatározó szereplőjévé,

amelyek színvonalát tovább emeli a készenlét összehangolt

rendszere.

Napjainkra – kiegészítő szolgáltatásaink megelőzés centrikus

szerkezetének is köszönhetően – egyre ritkábban kell

tűzoltási, mentési feladatokkal szembenéznünk. A folyamatos

készenlétet fenntartva az üzemmenetet támogató és

elősegítő munkavégzések kerültek előtérbe.

A FER a magas színvonalú és széleskörű beavatkozási biztonsággal

és a kiegészítő szolgáltatások egész sorával a tulajdonosok

magas szintű védelmét költséghatékony rendszerben

szolgálja.

Mi, akik ezt a különleges életpályát választottuk és vállaltuk,

okkal és joggal lehetünk büszkék arra, hogy aktív részesei

vagyunk e munkának. Az elődök tisztelete, hagyományai és

az elért eredmények biztosítják a hajtóerőt e hivatás, egy

fontos küldetés teljesítéséhez, amely szorosan és elválaszthatatlanul

kötődik tulajdonosaink biztonságához.

 

Pimper László

ügyvezető