Tűzoltóink gyakorlati képzésének elemeit a MOL Nyrt. Dunai Finomító területén létesített gyakorlópálya

komplexumunkban hajtjuk végre, ahol  lehetőségünk van a valós kárelhárítási feladatok irányított

körülmények közötti gyakorlására. A gyakorlópályán – többek között – az alábbi feladatok végzésére

van lehetőségünk:

 

 

 

 

Tűzoltási területen:

· tűzszimulátorház oltása

· fáklyatűz egység oltása

· tálcatűz egység oltása

· vasúti tartálykocsi tűz oltása

· gyakorló-konténer egység használata

Műszaki mentés, vegyi-elhárítás területén:

· hagyományos műszaki mentési feladatok

· tartálykocsi sérülés – anyagkifolyás

· csővezeték sérülés – anyagkifolyás

· különféle tartályok, készülékek, berendezések mozgatása emelése

Hasonló témakörökben más tűzoltóságok és egyéb szervezetek szakemberei számára is szervezünk

képzéseket. A modul rendszerű képzéseket az igényeknek megfelelő elemekből állítjuk össze.

Képzésünket a magas színvonalú beavatkozási tevékenység érdekében az alábbi alappillérekre építjük:

· elméleti szakmai képzés

· hely- és technológiai ismeretek

· üzemi és tartálytűzoltási gyakorlatok

· szerelés és szerkezelés

· elsősegélynyújtás

· tűzoltási gyakorlatok

· veszélyes anyagok kezelése

· műszaki mentési gyakorlatok

· életmentési gyakorlatok.