Alaptevékenységünk három nagy csoportba sorolható, úgymint tűzoltás,  műszaki mentés és a mentőszolgálat működtetése. Feladatainkat 15 különböző funkciójú tűzoltógépjárművel és két rohammentővel látjuk el. A riasztási idő valamennyi járműnél nappal 60, éjjel 90 másodperc.

 

Tűzoltási tevékenységünkből a technológiai tűzoltást és a tartálytűz-

oltást emeljük ki. A technológiai tűzoltás terén bevezetett

változtatásaink lehetővé teszik a tűz kétirányú, azonnali oltásának

megkezdését a kiérkezést követően. Ezt a taktikánk alappilléreként

szolgáló 2 db gyorsbeavatkozó gépjárművünk biztosítja. A két irányból

érkező rohamszerek nem állnak meg az üzemhatáron, hanem egészen

a tűzfészekig közelítenek. A felderítést követően, akár már a kiérkezés

pillanatában, megkezdik a beavatkozást. A gyorsbeavatkozó szerek

folyamatos működését, valamint a beépített félstabil rendszerek

oltóanyag ellátását 2 db nagyteljesítményű habbaloltó gépjármű

biztosítja. Ezek a gépjárművek hivatottak a nagyobb oltási teljesítmény

-igény kielégítésére is.

Tartálytűzoltás. A tárolótartályok tüzeinek oltása a hagyományos

– akár több órás – előszerelés helyett 7-8 percet követően speciális

oltóközpontok nagy teljesítményű habágyúival történik. A

tartálytűzoltás területén bevezetett újításaink egyik legfőbb

eredményének tartjuk – a tartálytűzoltás teljes biztonságának

megteremtése mellett – a mobil oltóközpontok megtervezését és

Készenlétbe állítását. E két darab cserefelépítményre épített egység

a tartálytűz-oltáshoz szükséges minden technikai hátteret és

segédanyagot magába foglal, így csupán az oltóvízellátást szükséges

a beavatkozás helyszínén biztosítani. A habágyúk nagy lőtávolsága

garantálja a beavatkozók biztonságát amellett, hogy a lángoló

felszínen hatalmas oldatintenzitással – a középső „hűvösebb” felületről

kiindulva – eredményesen oltja ki a lángokat.

Műszaki mentés

A hagyományos értelemben vett műszaki mentési feladatkör

a szervezetünk esetében további feladatokkal egészült ki.

Ilyenek:

· élővízkár elhárítás,

· magasból-, mélyből és készülékekből mentés,

· veszélyes anyagok felfogása, összegyűjtése, szivattyúzása és

szállítása,

· koncentrációmérési és szakaszolási feladatok

· környezetvédelmi beavatkozások

· vezeték- és készüléklyukadások lezárása

· műszaki segítségnyújtás

· veszélyes munkavégzéseknél a munkaterület biztosítása

Mentőszolgálati tevékenységünket két rohammentő

gépjárművel látjuk el.

Minden szolgálati csoportban két fő – tűzoltói alapképzettségű

– mentő-szakápolóval rendelkezünk,

akiknek a feladata mentőorvosainkkal

együtt a baleseti sérültek és betegek ellátása.

Mentési feladataink elsődlegesen a működési területünkre

korlátozódnak, de szükség esetén a környező települések

területén is segítséget nyújtunk.